inici > política de privacitat
 Información legal / Política de privacidadI - Objecte de l'avís legal


     Aquestes condicions generals regulen l'ús de tots els serveis de la web www.garatgevila.com , que l'empresa Motoagrícola Vila,S.L. amb domicili al carrer Nou - Figueres (Girona), posa a disposició dels usuaris d'Internet. Per la mera utilització del web,l'usuari expressa la plena acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per Motoagrícola Vila. en qualsevol moment. Els usuaris així mateix es veuen sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions que es posin en el seu coneixement en relació de continguts o serveis concrets, que completen el previst en aquestes Condicions Generals en quant no s'oposin a elles.


II - Exclusió de responsabilitat

     Motoagrícola Vila, no garantitza la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web, dels seus serveis i dels seus continguts. Si fos possible, Motoagrícola Vila, avisarà previament de les interrupció en el funcionament dels mateixos. Motoagrícola Vila no és responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar-se per falta de disponibilitat o de continuïtat en la web o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l'accés a les diferents seccions de la web.


III - Utilizació de la web

      Excepte que hagi obtingut prèvia i expressa autorització per part de Motoagrícola Vila, l'usuari s'abstindrà d'obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin texts, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de la web o dels serveis, utilitzant mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s'utilitzin habitualment per aquest efecte a Internet.


IV - Propietat Intelectual

     Tots i cada un dels continguts, així com noms, logotips, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web, estan subjectes a drets de la propietat industrial e intelectual de Motoagrícola Vila. En cap cas l'accés a les pàgines web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o bens de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament otorgada a tal efecte per part de Motoagrícola Vila menys els drets de visualitzar i realitzar còpies per ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i de la legislació aplicable.


V - Protecció de Dades

     Mitjançant el present avís legal i d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de proteció de Dades de Caracter Personal, Motoagrícola Vila avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntariament si volen facilitar les dades personals que sels puguin requerir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial, i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per Motoagrícola Vila en la web en cada moment. L'usuari accepta que les dades personals facilitades per ell puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats, titularitat i responsabilitat de Motoagrícola Vila.


VI - Llei de consumidors

     Tota informació s'ajusta al R.D. 218/2005 de l'11 d'Octubre, en mesures de protecció al consumidor i es troba a disposició del client en la nostra oficina.


VII - Llei Aplicable

     Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per qualsevol desacord que pugui derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, Motoagrícola Vila, i l'usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Girona.